Kylnik Oy

KylNik Oy on kylmä- ja sähköalan yritys.

Toimintaan kuuluu kylmälaitteiden ja lämpöpumppujen asennukset, huollot ja korjaukset sekä teollisuuden tuotantolaitteiden sähköistys ja automatisointi.